Knjige

Povratak knjiga o epidemijama

Pandemija koronavirusa navela je i ljubitelje beletristike da se vrate pričama o epidemijama, virusima i bolestima. Izdavači širom svijeta bilježe rapidan rast interesa za knjigama koje obrađuju ovu temu, među kojima je i roman Stephena […]

Knjige

Dječija književnost bez granica

Jedna rečenica Predraga Čudića o dječijoj književnosti zvoni snažnom istinitošću: “Književnost za djecu (…) tada, kao i sada, bila je neka vrsta lakog tezgarenja (…) jedino pribježište za netalente”. Postojali su, međutim, uvijek pisci kao […]